O D L U K U o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja

0
289

Na temelju članka 22.a Zakona o sustavu civilne zaštite ( Narodne novine br. 82/15, 1 18/18 i 31/2020 ) Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske, dana 19. ožujka 2020. godine, donosi

O D L U K U

o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja

S obzirom na put prijenosa bolesti COVlD-19 sve osobe na području Republike Hrvatske obvezne su strogo se pridržavati protuepidemijskih mjera i stroge mjere socijalnog distanciranja iz ove Odluke u trajanju od 30 dana od dana donošenja ove Odluke.

Stroga mjera socijalnog distanciranja nalaže izbjegavanje bliskog osobnog kontakta u razmaku od najmanje dva (2) metra u zatvorenom prostoru i jednog (1) metra na otvorenom prostoru.

Protuepidemijske mjere koje se nalažu ovom Odlukom su:

 • zabrana održavanja svih javnih događaja i okupljanja više od 5 osoba na jednom mjestu
 • obustava rada u djelatnosti trgovine osim:
 1. prodavaonica prehrambenih artikala
 2. prodavaonica prehrambenih i higijenskih artikala
 3. tržnica i ribarnica
 4. specijaliziranih prodavaonica za prodaju i izdavanje lijekova (ljekarne)
 5. specijaliziranih prodavaonica za prodaju i izdavanje veterinarsko-medicinskih proizvoda
 6. poljoprivrednih ljekarni
 7. benzinskih postaja
 8. kioska
 9. pekarnica
 10. kemijskih praonica rublja
 11. specijaliziranih prodavaonica za prodaju ortopedskih i drugih pomagala
 12. specijaliziranih prodavaonica dječje opreme
 13. specijaliziranih prodavaonica hrane za životinje
 14. izdavanje građevinskog materijala na temelju narudžbe u maloprodaji
 15. logističkih i distributivnih centara hrane, pića i higijenskih proizvoda
 16. veledrogerija
  • obustava rada svih kulturnih djelatnosti (muzeji, kazališta, kina, knjižnice, čitaonice) te obustava održavanja izložbi, revija i sajmova
  • obustava rada ugostiteljskih objekata svih kategorija, uz izuzetak usluge pripreme i dostave hrane, usluge smještaja te rada pučkih i studentskih kuhinja
  • obustava rada uslužnih djelatnosti u kojima se ostvaruje bliski kontakt s klijentima (npr. frizeri, kozmetičari, brijači, pedikeri, saloni za masažu, saune, bazeni)
  • obustava svih sportskih natjecanja i organiziranih treninga te obustava rada teretana, sportskih centara, fitness i rekreacijskih centara obustava održavanja dječjih i drugih radionica te organiziranih plesnih škola
  • obustava rada autoškola i škola stranih jezika
  • obustava vjerskih okupljanja.

Prodavaonice i objekti koji nastavljaju rad u skladu s ovom Odlukom obvezni su:

 • osigurati da se kod ulaska u prodavaonice i objekte ne stvaraju gužve, te jasne upute o tome staviti na sve ulaze u prodavaonice i objekte kao i ostala prodajna mjesta
 • svu rasutu robu prodavati zapakirano
 • primjenjivati mjere pojačane higijene i svakodnevnog čišćenja svih prostora

organizirati rad tako da bude osigurana što veća međusobna udaljenost radnika uz poštovanje stroge mjere socijalnog distanciranja

 • redovito provjetravati prostore

osigurati punktove s dezinfekcijskim sredstvima za ruke u prostorima za korisnike te uz njih postaviti kratku obavijest o općim mjerama smanjenja rizika od zaraznih bolesti

 • na vidnim mjestima istaknuti upute I preporuke za pridržavanje općih pravila o higijeni te strogoj mjeri socijalnog distanciranja

Plakati o pravilnom pranju ruku i mjerama zaštite dostupni su na sljedećim poveznicama:

httP91//www.hzjz.hr/wp-content/uploade f2020/03/Pranje ruku .pdf

https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/03/Plakat-za-javne-prostore-B 1 -COViD19 HR-ENG.pdf

Poslodavci su obvezni:

 • organizirati rad od kuće gdje je moguće, otkazati sastanke ili organizirati telekonferencije i koristiti druge tehnologije za održavan,ie sastanaka na daljinu

otkazati službena putovanja izvan države osim prijeko potrebnih

zabraniti dolazak na radna mjesta radnicima koji imaju povišenu tjelesnu temperaturu i smetnje s dišnim organima, a posebno suhi kašalj k ratki dan.

VI.

Stožeri civilne zaštite dužni su osigurati provedbu i nadzor provođenja mjera iz ove Odluke, a oosebno kroz aktivaciju operativnih snaga sustava civilne zaštite.

VII.

Ova Odluka Stupa na snagu danom d0L.ošenja i objavit će se na mrežnoj srranici Ravnateljstva civilne zaštite.

KLASA: 810-06120-01/7

URBROJ: 511-01-3CO-20-1

Zagreb, 19. ožujka 2020.

NAČELNIK STOŽERA

 

Odluka – privremena zabrana prelaska preko graničnih prijelaza RH