O D L U K U o mjerama prilikom sklapanja braka i životnog partnerstva

0
326

Na temelju članka 22.a Zakona o sustavu civilne zaštite (Narodne novine br. 82/15, 1 18118 i 31/20) Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske, dana 20. ožujka 2020. godine donosi

O D L U K U

o mjerama prilikom sklapanja braka i životnog partnerstva

l.

S obzirom na rizik prijenosa bolesti COVlD-19 prilikom okupljanja većeg broja osoba na istom mjestu, uvode se protuepidemijske mjere prilikom sklapanja braka i životnog partnerstva te održavanja svadbenih svečanosti, u trajanje od 30 dana od dana donošenja ove Odluke.

Il.

Sklapanje braka, u građanskom ili vjerskom obliku, te sklapanje životnog partnerstva održava se isključivo u krugu najuže obitelji te službene osobe ili predstavnika vjerske zajednice, poštujući mjere i upute koie donosi Hrvatski zavod za javno zdravstvo.

Ni jedan od sudionika ne smije imati povišenu tjelesnu temperaturu niti imati simptome akutne respiratorne infekcije.

Obustavlja se održavanje svih oblika svadbenih svečanosti.

Stožeri civilne zaštite dužni su osigurati provedbu i nadzor provođenja mjera iz ove Odluke.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u “Narodnim novinama”.

KLASA: 810-06/20-0117

URBROJ: 511-01-300-20-7 Zagreb,

  1. ožujka 2020.

Odluka – sklapanje braka