O D L U K U o mjeri obustavi rada tržnica i svih objekata u sastavu tržnica u kojima se obavljaju druge djelatnosti

0
676

Na temelju članka 22.a Zakona o sustavu civilne zaštite (Narodne novine br. 82/15, 118/18 i 31120) Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske 22. ožujka 2020. godine, donos;

O D L U K U

o mjeri obustavi rada tržnica i svih objekata u sastavu tržnica u kojima se obavljaju druge djelatnosti

 

I

Ovom Odlukom uvodi se mjera obustavljanja rada tržnica i svih objekata u sastavu tržnica u kojima se obavljaju druge djelatnosti.

Stožeri civilne zaštite dužni su osigurati provedbu i nadzor provođenja mjera iz ove Odluke.

II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u “Narodnim novinama”.

 

 

KLASA: 810-06/20-0117

URBROJ: 51 1-01-300-20-13 Zagreb, 22. ožujka 2020.

NAČELNIK STOŽERA
POTPREDSJERNIK VLADE

 

Odluka o zabrani rada tržnica