O D L U K U o načinu održavanja pogrebnih i posljednjih ispraćaja

0
248

Na temelju članka 22.a Zakona o sustavu civilne zaštite (Narodne novine br. 82/15, 1 1 81- ; 8 i 31/20) Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske, dana 20. ožujka 2020. godine donosi

O D L U K U o načinu održavanja pogrebnih i posljednjih ispraćaja

l .

S obzirom na rizik prijenosa bolesti COVlD-19 prilikom okupljanja većeg broja osoba na istom mjestu, uvodi se protuepidemijska mjera načina održavanja pogreba i posljednjih ispraćaja koja se odnosi na sve osobe na području Republike Hrvatske te na pravne i fizičke osobe koje se bave pogrebničkom djelatnošću, u trajanju od 30 dana od dana donošenja ove Odluke.

Il.

Za vrijeme trajanja mjere iz ove Odluke:

  • pogreb, posljednji ispraćaj i polaganje urne održava se isključivo u krugu najuže obitelji i predstavnika vjerske zajednice, poštujući upute i mjere koje donosi Hrvatski zavod za javno zdravstvo
  • obavijest o smrti (osmrtnica) ne smije sadržavati podatke o mjestu i vremenu održavanja pogreba posljednjeg ispraćaja i polaganju urne
  • obustavlja se organiziranje glazbenih usluga i usluga dostave cvijeće i svijeća.

Ni jedan od sudionika ne smije imati povišenu tjelesnu temperaturu niti imati simptome akutne respiratorne infekcije.

Stožeri civilne zaštite dužni su osigurati provedbu i nadzor provođenja mjera iz ove Odluke.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u “Narodnim novinama”.

KLASA: 810-06120-01/7

URBROJ: 511-01-300-20-6 Zagreb, 20. ožujka 2020.

NAČELNIK STOŽERA

POTPREDSJEDNIK VLADE

MINISTAR UNUTARNJIH POSLOVA

 

Odluka – sprovodi