O D L U K U o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka u Republici Hrvatskoj

0
536

Na temelju članka 22.a Zakona o sustavu civilne zaštite (Narodne novine br. 82/15, 118/18 i 31/20) Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske, 23. ožujka 2020. godine, donosi

O D L U K U

o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka u Republici Hrvatskoj

l.

S obzirom da na pojedinim područjima postoji znatno povećani rizik od prijenosa bolesti COVlD-19, a kako bi se smanjila mogućnost daljnjeg širenja bolesti zabranjuje se napuštanje mjesta prebivališta i stalnog boravka.

Il.

Zabrana iz točke l. ove odluke ne odnosi se na:

  1. promet i kretanje nužno za opskrbu navedenih područja,
  2. dnevne migracije zaposlenih u službama bitnim za: pružanje zdravstvene i veterinarske zaštite, dostavu lijekova i sanitetskog materijala, održavanje komunalne djelatnosti, vodoopskrbe i odvodnje, opskrbe plinom i strujom, zaštitarske službe,
  3. izvješćivanje javnosti,
  4. stanovnika koji zahtijevaju hitnu medicinsku skrb,
  5. iz vitalnih obiteljskih razloga, poput pružanja skrbi djeci ili starijim osobama ili kupnje hrane i osnovnih potrepština,
  6. putovanja na posao i s posla ako je obavljanje posla neophodno i ne može se obaviti od kuće,
  7. žurne i operativne službe koje sudjeluju u sprječavanju širenja bolesti COVID19.

Prilikom ulaska i izlaska s područja iz točke l. ove Odluke moraju se poštovati sljedeće mjere:

  • socijalnog distanciranja ne zadržavanja na javnim prostorima posjedovati valjanu propusnicu koja se nalazi u Prilogu l. ove Odluke.

Propusnice za ulazak i izlazak s područja prebivališta ili stalnog boravišta izdaju, ovjeravaju i potpisuju:

  • za okolnosti iz točke Il.a, Il.b, Il.c, Il.f i Il.g odgovorne osobe u pravnoj osobi, za okolnosti iz točke Il.d izdaje, izabrani liječnik obiteljske medicine i za okolnosti iz točke Il.e nadležni stožeri civilne zaštite.

Stožeri civilne zaštite i Ravnateljstvo policije dužni su osigurati provedbu i nadzor provođenja mjera iz ove Odluke.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u ”Narodnim novinama”.

KLASA: 810-06/20-01/7

URBROJ: 51 1-0 1-300-20-14 Zagreb, 23. ožujka 2020.

NAČELNIK STOŽERA

POTPREDSJEDNIK VLADE

 

Prilog l.

PROPUSNICA

Temeljem čl. – l . I čl. III. Odluke o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i starog boravka, koja je stupila na snagu dana 23. ožujka 2020.

Propušta se                 Ime                              Prezime

Razlog odobrenja:

u trajanju od               Datum                         Datum

 

Odluka o zabrani napuštanja prebivališta…