OBAVIJEST – Agrotehničke mjere i zaštita od požara na poljoprivrednom zemljištu

0
603
Odluka o agrotehničkim mjerama, mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina i mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu na području općine Klakar

Na temelju članka 12. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (“Narodne novine”, 39/13), članka 4. Pravilnika o agrotehničkim mjerama „Narodne novine br.142/13), članka 8. Stavka 2. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“ broj 92/10) i članka 29. Statuta općine Klakar i Statutarne odluke o izmjeni i dopuni statuta općine Klakar („Službeni vjesnik Brodskoposavske županije“ br. 12/09. i 6/13.), Općinsko vijeće općine Klakar na svojoj 11. sjednici održanoj 28. kolovoza 2014. godine, donosi

O D L U K U

o agrotehničkim mjerama, mjerama za uređivanje
i održavanje poljoprivrednih rudina i mjerama zaštite od požara
na poljoprivrednom zemljištu na području općine Klakar

Ovom Odlukom propisuju se potrebne agrotehničke mjere u slučajevima u kojima bi propuštanje tih mjera nanijelo štetu poljoprivrednom zemljištu i onemogućilo ili smanjilo poljoprivrednu proizvodnju, mjere za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina, te mjere zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu.

Temeljem članka 21. ove odluke zabranjeno je uklanjanje i spaljivanje korova i biljnog otpada na poljoprivrednom zemljištu u razdoblju od 1.lipnja do 31.listopada tekuće godine.

Odluku u cijelosti možete pročitati u prilogu