OBAVIJEST MJEŠTANIMA O PROVEDBI ARHEOLOŠKOG REKOGNOSCIRANJA NA PODRUČJU GORNJE BEBRINE

Općina Klakar pokrenula je, u suradnji s Muzejom Brodskoga Posavlja, projekt arheološkog rekognosciranja područja općine kako bi se ubicirali poznati i evidentirali nepoznati arheološki lokaliteti. Projekt je planiran u nekoliko faza, a prva će faza rekognosciranja područja sela Gornja Bebrina početi 02. ožujka 2022. godine uz okvirno vrijeme provedbe od 14 radnih dana. Arheološko je rekognosciranje neinvazivna metoda pregleda terena koja će omogućiti bolju valorizaciju poznatih i nepoznatih arheoloških lokaliteta kao i promišljanje o njihovu uključivanju u turističku ponudu. Općina će također dobiti uvid u prostorni razmještaj arheoloških nalazišta što će omogućiti kvalitetnije planiranje infrastrukture i urbanizacije prostora.

Molimo sve mještane za razumijevanje i suradnju s arheolozima koji će spomenuto arheološko rekognosciranje provoditi.

Općinski načelnik Tomislav Pendić

Skip to content