OBAVIJEST MJEŠTANIMA OPĆINE KLAKAR O MJERAMA ZA ZAŠTITU ŽIVOTINJA

Poštovani mještani Općine Klakar, pozivamo Vas da se sukladno Zakonu o zaštiti životinja (NN 102/17, 32/19), te Odluci Općine Klakar o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama, te divljim životinjama( objavljenoj u službenom vjesniku BPŽ broj 35/2022), pridržavate svojih obveza, a sa svrhom zaštite životinja, sigurnosti i zdravlja ljudi, te održavanja okoliša Općine Klakar čistim, ugodnim i sigurnim za život.

            Naime, navedeni zakon, te navedena Odluka Općine Klakar nalažu odgovornost i obveze fizičkim i pravnim osobama, radi zaštite životinja, ali i inspekcijski nadzor i prekršajne odredbe.

            Vlasnici/Posjednici pasa dužni su se pridržavati odredbi navedenog Zakona i navedene Odluke, s obzirom da su propisane i značajne kazne za nepoštivanje istih.

            Slijedom navedenog Općina Klakar Vas želi ukratko informirati i upoznati sa obvezama koje se pred Vas stavljaju, kako bi se njihovim pridržavanjem izbjeglo kažnjavanje koje je odredio Zakon, a samim poštivanjem istih smanjio broj napuštenih pasa koji na neki način ugrožavaju sigurnosti naših mještana.

Niže navodimo kratak pregled obaveza koje su vlasnici/posjednici pasa dužni poštivati i za koje su zakonom propisane kazne:

*Zakonom o zaštiti životinja zabranjeno je napuštanje životinja.

„Posjednik ne smije napustiti domaću životinju, kućnog ljubimca ili uzgojenu divlju životinju i druge životinje koje drži pod nadzorom.“

(članak 6. stavak 1., točka 1. Zakona o zaštiti životinja)

Za nepoštivanje navedenih zakonskih odredbi predviđen je novčana kazna za fizičke osobe počinitelje prekršaja do 3 981, 68 eur ( do 30 000,00 kn), a za pravne osobe do 6 636,14 eur ( 50 000,00 kn)

*Obvezno mikročipiranje, uvjeti i način držanja pasa

Vlasnik/posjednik psa dužan je psa svake godine cijepiti, te istog mikročipirati, a time je zakonski zabranjeno  i kažnjivo posjedovati i izvoditi na javnu površinu neupisanog i neoznačenog psa.

Navedeni prekršaj kažnjiv je po odredbama Odluke Općine Klakar o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama, te divljim životinjama

( objavljenoj u službenom vjesniku BPŽ broj 35/2023) i to novčanom kaznom od  66,36 eur (500,00 kn) do132,72 eur (1000,00 kn) posjednik psa koji ne postupi po odredbama navedene Odluke, a vezanih uz čipiranje i cijepljenje navedenih.

Odlukom Općine Klakar preporuča se i označavanje mačaka mikročipom.

*Zakonska obveza posjednika kućnih ljubimaca je i kontrola razmnožavanje kućnih ljubimaca

Zakonska obveza posjednika ( skrbnika) kućnih ljubimaca  je osiguranje kontrole razmnožavanja životinja, tj. onemogućavanje svakog  neplaniranog razmnožavanja istih, tj. provoditi preventivne mjere sterilizacije ili kastracije životinja. (rutinski veterinarski zahvat koji sprječava neželjeno potomstvo životinja)

Posjednici kućnih ljubimaca su odgovorni za mladunčad istih, te su ih dužni zbrinjavati sukladno propisima o zaštiti životinja.

*Potrebni uvjeti za držanje kućnih ljubimaca( veterinarska skrb)

Posjednik kućnih ljubimaca mora osigurati i uvjete za držanje kućnih ljubimaca u skladu s njegovim potrebama, tj ,dužan se brinuti o njegovom zdravlju, prehrani, smještaju i higijeni, te prema njemu postupati sukladno propisima o veterinarstvu i zaštiti životinja.

Zanemarivanje  i zlostavljanje životinja je kažnjivo novčanim iznosom za fizičke osobe počinitelje prekršaja od 2 654,46 eur ( 20 000,00 kn) do 6 636,14 eur ( 50 000,00 kn), za pravne osobe od 6 636,14 eur  do 13 272,28 eur (100 000,00 kn) i odgovorne osobe u pravnoj osobi iznosom novčane kazne od 1990,84 eur (15 000,00 kn) do 3 981,68 eur ( 30 000,00 kn).

Osim novčane kazne za predmetne prekršaje taksativno navedene u Odluci Općine i Zakonu o zaštiti životinja može se izreći i sigurnosna mjera oduzimanja životinja i mjera zabrane držanja i nabavljanja druge životinje u skladu s odredbama Zakona o zaštiti životinja.

* Ovlasti komunalnog redara

Posjednik životinja obvezan je komunalnom redaru predočiti dokaz o mikročipiranju i cijepljenju psa, a komunalni redar je ovlašten pregledati isprave radi utvrđivanja identiteta posjednika životinja, ući u prostore u kojima se drže kućni ljubimci, očitati mikročip, uzimati izjave posjednika , izdati obvezni prekršajni nalog, naplatiti novčanu kaznu i obavljati dr. radnje u skladu sa svrhom nadzora, a sukladno Odluci Općine Klakar.

Zakon o zaštiti životinja (NN 102/17, 32/19), te Odluka Općine Klakar o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama, te divljim životinjama( objavljenoj u službenom vjesniku BPŽ broj 35/2023) detaljnije informira o načinu postupanja sa životinjama, te slijedom istog objavljujemo sadržaj i odredbe navedenih, a kako bi informirali građane o predmetu stvari.

Cilj ove obavijesti je informirati naše stanovnike, da mogu ispunjavati obveze koje im se nalažu Zakonom o zaštiti životinja.

*BUDITE ODGOVORNI, ODVEDITE SVOGA PSA ILI MAČKU NA CIJEPLJENJE, MIKROČIPIRANJE, KASTRACIJU, TE ODRŽAVAJTE SVOJE MJESTO ŽIVLJENJA ČISTIM I SIGURNIM ZA ŽIVOT I ZDRAVLJE!

                                                                       Općinski načelnik

                                                                        Tomislav Pendić

Zakon o zaštiti životinja https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_10_102_2342.html

Skip to content