Obavijest o obavljanju poslova održavanja detaljnih melioracijskih građevina (kanala) na području Općine Klakar

0
247

Tvrtka „Bindo” d.o.o., sukladno Ugovoru sa Hrvatskim Vodama, ovlaštena za obavljanje poslova održavanja detaljnih melioracijskih građevina za odvodnju i navodnjavanje na branjenom području 2: područje malog Sliva Brodska-Posavina, koje obuhvaća područje grada Slavonski Brod, općine Oriovac, Brodski Stupnik, Bebrina, Sibinj, Podcrkavlje, Bukovlje, Gornja Vrba, Klakar, Garčin, Oprisavci, Donji Andrijevci, Vrpolje, Velika Kopanica, Gundinci, Sikirevci i Slavonski Šamac započela s izvršenjem radova na Vašem području, odnosno, istovremeno na više mjesnih područja, a sve u cilju pravovremenog izvršavanja ugovornih obaveza. Radovi se odnose na košnju i održavanje građevina za osnovnu i detaljnu melioracijsku odvodnju III. i IV. Reda.

Naime, navedene vodne građevine za melioracijsku odvodnju (kanali) su rasprostranjene između mnogih zemljišnih parcela koje su u vlasništvu privatnih posjednika ili su raznim ugovornim odnosima dodijeljeni u zakup privatnim osobama za poljoprivredno obrađivanje.

Pregledom terena prije početka radova, utvrđeno je, da su mnogi vlasnici ili zakupnici poljoprivrednih parcela, iste obradili zasijavši razne poljoprivredne kulture, ne vodeći brigu o zakonskoj obvezi, koja se odnosi na, zabranu obrađivanja zemljišta na kanalima III. i IV. reda tri (3) metra od ruba tih građevina. Samo održavanje kao i pojas održavanja, reguliran je Zakonom o vodama (NN br. 66/19) čl.121, 139 st. 1 i 2, čl. 141 st. 1 toč. 7 pod toč. 7.1 i 7.2, te čl. 239 prema kojem je vlasnik ili drugi posjednik nekretnine na kojoj su odnosno ispod koje su izgrađene vodne građevine, dužan trpjeti služnost radi njihove rekonstrukcije i održavanja, bez naknade.

Nadalje, s obzirom da je tvrtki „Bindo” d.o.o. nemoguće utvrditi sve privatne vlasnike ili zakupce poljoprivrednih zemljišta uz predmetne kanale, te se s istima sporazumijevati oko vremena i početka radova, a isto bi bitno utjecalo na poštivanje ugovornih obveza, u interesu poljoprivrednika Općine Klakar molimo Vas da preko svojih glasila i u javnim kontaktima sa stanovnicima, istima skrenete pozornost na početak ovih radova koji su izuzetno bitni zbog njihove namjene i građanske obveze sukladno zakonskim odredbama, kako ne bi dolazilo do incidentnih situacija i neželjenih posljedica, što svakako nije u interesu naše tvrtke. Tvrtka „Bindo” d.o.o. maksimalno će voditi brigu da prilikom izvršavanja ugovornih obveza ne nanosi nepotrebnu štetu vlasnicima, odnosno zakonitim posjednicima na poljoprivrednim kulturama i zemljištu primjenom suvremenih strojeva i priključaka.

U slučaju dodatnih pojašnjenja ili dogovora, odgovorna osoba u tvrtki „Bindo” d.o.o. je tehnički direktor Ivor Stanivuković 098/9449520, mail: ivor@bindjo.hr.

Dopis – Općina Klakar