OBAVIJEST o registraciji traktora i poljoprivrednih prikolica

0
104

Obavještavamo vas da će „SLAVONIJATRANS TEHNIČKI PREGLEDI“ d.o.o. i „Croatia osiguranje“ d.d. obavljati registraciju traktora i poljoprivrednih prikolica 19.11.2021. godine u Klakaru.

Obavijest Slavonijatrans