OBAVIJEST poljoprivrednim proizvođačima

0
396
Na temelju članka 21. Odluke o agrotehničkim mjerama, mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina i mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu na području općine Klakar

ZABRANJUJE SE

uklanjanje i spaljivanje korova i biljnog otpada

na poljoprivrednom zemljištu u

razdoblju od 1.lipnja do 31.listopada 2017. godine.

Nadzor nad primjenom ove Odluke vrši PU Brodsko-posavske županije, poljoprivredna i šumarska inspekcija.

Svaka fizička i pravna osoba odgovorna je za neprovođenje mjera zaštite od požara, izazivanje požara, kao i za posljedice koje iz toga nastanu sukladno Zakonu o zaštiti od požara.