OBAVIJEST – Postupanje u skladu sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom i Uredbom o gospodarenju komunalnim otpadom

0
884

Postupanje u skladu sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom i Uredbom o gospodarenju komunalnim otpadom

Davatelj javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada, “Jakob Becker” će sukladno Zakonom o održivom gospodarenju otpadom i Uredbom o gospodarenju komunalnim otpadom,vršiti odvoz miješanog komunalnog otpada dva puta mjesečno, odnosno:
6.4.2021.;
20.4.2021.;
4.5.2021.;
18.5.2021.;
8.6.2021.;
22.6.2021.;
6.7.2021.;
20.7.2021.;
3.8.2021.;
17.8.2021.

Dopis koncesionara Jakob Beckera