Obavijest udrugama o dostavi izvještaja za 2021. godinu

Obavijest udrugama o dostavi izvještaja za 2021. godinu

Udruge čiji su programi/projekti tijekom 2021. godine sufinancirani iz Proračuna Općine Klakar, dužne su dostaviti izvješća o realizaciji projekta/programa i utrošenim financijskim sredstvima.

Mole se udruge da najkasnije do 31. siječnja 2022. godine u Općinu Klakar na adresu Klakar 26a ili na mail općine Klakar, opcina.klakar@sb.ht.hr ,  dostave popunjene obrasce opisnog i financijskog izvještaja radi izvještavanja o provedbi svojeg programa/projekta i utrošenim sredstvima u 2021. godini sukladno sklopljenim ugovorima.

Izvještaji se dostavljaju u papirnatom obliku ovjereni potpisom i pečatom ovlaštene osobe za zastupanje udruge, uz prilaganje i dokazne dokumentacije sukladno odredbama sklopljenih ugovora.

Dostavljanje godišnjih izvješća o realizaciji projekata/programa je ujedno i zakonska obaveza, te će se na temelju podnesaka razmotriti i daljnje financiranje udruga.

Ukoliko udruge ne dostave izvješća u zadanom roku s odgovarajućim dokazima o namjenski potrošenom novcu u 2021. godini ne mogu računati na financijska sredstva iz proračuna Općine Klakar u 2022. godini.

[download-attachment id=”2259″ title=”C2 Ogledni obrazac opisnog izvještaja projekta”]

 

[download-attachment id=”2739″ title=”C3 Ogledni obrazac financ izvjestaja projekta”]

Skip to content