Objava kandidacijskih lista za načelnika Općine Klakar i zbirnih lista za izbor članova vijeća Općine Klakar 2021.

0
448

Objava kandidacijskih lista za načelnika Općine Klakar i zbirnih lista za izbor članova vijeća Općine Klakar 2021.

 

Kandidacijske liste za izbor članova općinskog vijeća

Kandidature za izbor općinskog načelnika