Odluka o dodjeli financijskih sredstava za programe, projekte, manifestacije od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Klakar u 2021. godini

0
154

Temeljem članaka 6., 10. i 29. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15), te članka 68.  statuta Općine Klakar i Statutarne Odluke o izmjeni i dopuni Statuta  (Službeni vjesnik Brodsko – posavske županije br. 12/09., 6/13., i 6/18 ), općinski načelnik donosi:

O D L U K U

o dodjeli financijskih sredstava za programe, projekte , manifestacije od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Klakar u 2021. godini

  

Članak 1.

 Ovom odlukom utvrđuju se iznosi sredstava financijske potpore udrugama koje su se prijavile na Javni natječaj za sufinanciranje programa, projekata udruga na području Općine Klakar 2021. god. br. II,  namijenjenih financiranju projekata, programa, manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Klakar, objavljen 15. lipnja 2021. godine, te koje su prošle postupak formalne provjere i procjene kvalitete projekta.

Članak 2.

 U 2021. godini će se iz proračuna Općine Klakar za sufinanciranje udruga izdvojiti za: Prioritetno područje 1: 99.000,00 kn i Prioritetno područje 2 : 34.000,00 kn. Javni natječaj za sufinanciranje programa i projekata udruga na području Općine Klakar u 2021. god. br. II  otvoren je od 15. lipnja 2021. godine., a zatvoren   je  15. srpnja 2021. godine.

U razdoblju od 15. lipnja 2021. godine do 15. srpnja 2021. godine pristiglo je petnaest prijava na Javni natječaj. Nakon provedbe provjere i procjene programa/projekata/manifestacija, dodijeljena su financijska sredstva Općine Klakar sljedećim udrugama :

Redni broj Udruga Prioritetno područje 1 Iznos financijske potpore Općine Klakar
1. NK „Posavac“, Ruščica Redovni rad NK „Posavac“ Ruščica za 2021. godinu  

16.000,00 kn

2. NK „Slavonac“ Gornja Bebrina Redovni rad NK „Slavonac“ za 2021. godinu  

16.000,00 kn

3. NK „Graničar“ Klakar Nogomet za sve 11.000,00 kn
4. Udruga za zaštitu životinja Ruščica Redovni rad 7.000,00 kn
5. Stolnoteniski klub „Klakar“ Stolnitenis za sve 3.000,00 kn
6. LD „Jelas“ Redovan rad 14.000,00 kn
7. Udruga dra. i vet. domov. rata BPŽ – Ogranak Klakar Žup. i drž. sportske igre, obilježavanje obljetnica ratnih brig. i post., odlazak članova udruge i njihovih obitelji u Knin, Vukovar, Škabrnju i Mariju Bistricu 4.000,00 kn
8. KU „Lipicanac“ Croatia Cup  za zaprege 10.000,00 kn
9. ŠGD „Matini kripoštoli Tiskanje monografije Gornja Bebrina – kulturno povijesni prikaz 7.000,00 kn
10. KUD „Kolo“, Donja Bebrian Kad zapjevam i malo zagudim 6.000,00 kn
11. Šahovski klub „Posavac“ Ruščica Organizacija šahovskih turnira i nastupi u 3. HŠL 5.000,00 kn

 

Redni broj Udruga Prioritetno područje 2 Iznos financijske potpore Općine Klakar
1. „Bacalica“ Tradicionalna fišijada 7.000,00 kn
2. KU „Lipicanac“ Ruščica Pokladno jahanje 13.000,00 kn
3. NK „ Posavac“ Ruščica 30.Memorijalni turnir „Zvonko Mikolčević“ 12.000,00 kn
4. Šahovski klub „Posavac“ 19.Memorijalni turnir 2.000,00 kn

 

Članak 3.

Nadležnost nad provedbom aktivnosti kao provedbeno tijelo ima općinski načelnik Općine Klakar.

Članak 4.

Prije prijenosa odobrenih sredstava Općine Klakar će sa svakom udrugom kojoj se sredstva dodjeljuju sklopiti pojedinačni Ugovor.

Članak 5.

 Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a biti će objavljena na službenoj mrežnoj stranici Općine Klakar.

OPĆINSKI NAČELNIK

Tomislav Pendić

Odluka o dodjeli financijskih sredstava za programe, projekte, manifestacije od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Klakar u 2021. godini