ODLUKU ukidanju nužne mjere zabrane napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka na području Brodsko-posavske  županije

0
818

Na temelju članka 47. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (‘Narodne novine” broj 79/07, 113/08, 43/09, 130/17 , 114/18 i 47/20) a u vezi sa člankom 18. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (”Narodne novine” broj 47/20), članka 22. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine” br.82/15, 118/18 i 31/20) i točke Ill.a, stavka 2. Odluke o dopuni Odluke o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka u Republici Hrvatskoj klasa: 810-06/20-0117, urbroj: 511-01-300-29 od 18. travnja 2020. godine, Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske, 19. travnja 2020. godine, donosi

ODLUKU ukidanju nužne mjere zabrane napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka na području Brodsko-posavske  županije

I

Na temelju prijedloga Stožera civilne zaštite Brodsko-posavske županije klasa: 81001/20-01/06, urbroj: 217811-08-20-48 od 19. travnja 2020. godine ukida se nužna mjera zabrane napuštanja prebivališta i stalnog boravka na području Brodsko posavske županije.

II

Od dana ukidanja mjere napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka za područje Brodsko-posavske županije, e-Propusnica je potrebna samo za odlazak područje druge županije.

III

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Narodnim novinama.

Brodsko-posavska županija