Naselja

Općina Klakar graniči sa četiri jedinice lokalne samouprave: na zapadu s gradom Slavonskim Brodom na sjeveru s općinom Gornja Vrba i općinom Garčin (naselje Zadubravlje), te prema istoku s općinom Oprisavci (naselja Trnjanski Kuti i Poljanci). Jugozapadni, južni i jugoistočni dio općine Klakar omeđen je rijekom Savom koja je ujedno i državna granica.

Općinu Klakar čine mjesta Klakar, Ruščica, Gornja Bebrina i Donja Bebrina.

Donja Bebrina

Donja Bebrina

Selo se prvi put spominje 1220. godine kada se upisuju granice Vukovarske županije koja je prolazila mimo Bebrine. Bebrina je dobila naziv po vrsti vrbe koje je bilo u velikim količinama zbog pogodnog močvarnog tla.

Više detalja »

Gornja Bebrina

Gornja Bebrina

Prisavskim kolnikom od Ruščice prema Klakaru prolazi se kroz staro selo Gornju Bebrinu. Njezina imovna općina zauzima površinu od 3094 jutara zemlje, od čega jedan dio otpada na močvarno i neplodno tlo pored Save. Nekoć je zemljište ove općine bilo pretežito pokriveno šumama.

Više detalja »

Klakar

Klakar

Približno na sredini puta Prisavskom cestom iz Gornje u Donju Bebrinu, nalazi se selo Klakar ili ispravnije Klakarje. U srednjovjekovnim ispravama nema potvrde o postojanju tog sela, pa je vjerojatno naseljeno u doba turske vladavine.

Više detalja »

Ruščica

Ruščica

Ruščica je posavsko selo istočno od Slavonskog Broda. Smještena je duž ceste koja povezuje naselja uz Savu. Zemljište oko Ruščice malo je povišeno i zaštićeno od poplave Save. Seoska imovina zauzimala je nekada 1346 jutara zemlje, od čega najviše livada i pašnjaka.

Više detalja »