Ustroj općine Klakar

Načelnik općine Klakar

Tomislav Pendić

Tel: +385 (0)35 226 127
Mob: 099 526 2851
E-mail: opcina.klakar(@)sb.ht.hr

Predsjednik općinskog vijeća

Ivica Lucić

Tel: +385 (0)35 226 127
E-mail: opcina.klakar(@)sb.ht.hr

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KLAKAR KONSTITUIRANO 2021.g

Ime i prezime
Ivica Lucić (HDZ)
– Ruščica
Ivica Majić (HDZ)
– Donja Bebrina
Dalibor Damičević (HSP)
– Klakar
Matej Lukačević (HDZ)
– Gornja Bebrina
Darko Novoselović (Duspara Mirko – Nezavisna lista)
– Gornja Bebrina
Stjepan Tolić (Duspara Mirko – Nezavisna lista)
– Ruščica
Josip Mirković (Duspara Mirko – Nezavisna lista)
– Donja Bebrina
Ivan Baboselac (Grupa birača)
– Donja Bebrina
Krunoslav Stanić (Grupa birača)
– Ruščica