Ustroj općine Klakar

Načelnik općine Klakar

Josip Stanić

Tel: + 385 (0)98 983 94 59
E-mail: opcina.klakar(@)sb.ht.hr

Zamjenik načelnika općine

Ivan Bošković

Tel: +385 (0) 35 226 127
E-mail: opcina.klakar(@)sb.ht.hr

Predsjednik općinskog vijeća

Tomislav Pendić

Tel: +385 (0)35 226 127
Mob: +385 (0)98 177 34 35
E-mail: tomislav.pendic@yahoo.com

Potpredsjednik općinskog vijeća

Ivan Novoselović

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KLAKAR KONSTITUIRANO 2017.g

Ime i prezime
Tomislav Pendić (HDZ)
– Ruščica
Gabrijela Baričić (HDZ)
– Gornja Bebrina
Marko Kudrić (Nezavisni)
– Ruščica
Damir Gačić (HDZ)
– Klakar
Ivan Novoselović (HSS)
– Ruščica
Stjepan Tolić (Duspara Mirko – Nezavisna lista)
– Ruščica
Damir Klaić (Duspara Mirko – Nezavisna lista)
– Gornja Bebrina
Hrvoje Mirković (Duspara Mirko – Nezavisna lista)
– Donja Bebrina
Ivan Katić (Duspara Mirko – Nezavisna lista)
– Ruščica
Ivica Majić (HDZ)
– Donja Bebrina
Željka Balunović (HDZ)
– Ruščica