PONOVLJENI JAVNI POZIV ZA UPIS DJECE U PROGRAM PREDŠKOLE

Pozivamo roditelje/skrbnike DJECE ŠKOLSKIH OBVEZNIKA, a koji se nisu javili na Javni poziv za upis djece u Program predškole za 2023./2024. godinu (KLASA: 601-01/23-01/09, URBROJ: 2178-7-1-23-4) objavljen na web stranici Općine Klakar i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića 14. lipnja 2023. godine,

na upis djece u Program predškole.

Program predškole provodi se za djecu rođenu u razdoblju od 1. travnja 2017. godine do 31. ožujka 2018. godine, a koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja i obrazovanja u Dječjem vrtiću.

Roditelji/skrbnici djece u godini prije polaska u školu, koja nisu uključena u redoviti program predškolskog odgoja i obrazovanja, obvezni su se prijaviti u Dječji vrtić „Roda Ruščica“ za područje Općine Klakar.

Pohađanje predškole je besplatno, a odvijat će se od 1. ožujka 2024. do 31. svibnja 2024. godine u Dječjem vrtiću „Roda Ruščica“, Školska ulica 4, Ruščica.

Obrazac Zahtjeva za upis možete preuzeti u prostorijama Dječjeg vrtića „Roda Ruščica“ te na Internet stranicama Dječjeg vrtića  (nalazi se u privitku).

Uz Zahtjev je potrebno priložiti sljedeće:

  1. Presliku izvoda iz matične knjige rođenih ili rodni list za dijete
  2. Preslike osobnim iskaznica roditelja
  3. Potvrdu o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu predškolskog djeteta prije upisa u Program predškole
  4. Presliku iskaznice imunizacije (podaci o urednoj procijepljenosti djeteta protiv bolesti iz Programa obveznog cijepljenja)
  5. Za djecu s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama (teškoće u razvoju, zdravstvene teškoće i dr.) relevantnu dokumentaciju radi utvrđivanja potreba i razvojnog statusa djeteta – nalaz i mišljenje Jedinstvenog tijela vještačenja i/ili medicinsku dokumentaciju ustanova zdravstvene skrbi i/ili kliničkih bolničkih centara.
  6. Presliku Rješenja o odgodi upisa u prvi razred osnovne škole – za djecu kojoj je odgođen polazak u prvi razred.

Zahtjeve s priloženom dokumentacijom molimo predati do 29. veljače 2024. godine u prostorijama Dječjeg vrtića „Roda Ruščica“ u vremenu od 8:00 do 14:00 sati.

Roditelji, koji su se na Javni poziv javili u propisanom roku, ne moraju ponovno podnositi zahtjev.

Ravnateljica:

Zdenka Andrić, mag. praesc. educ.

Skip to content