Postupak javne nabave – Rekonstrukcija nerazvrstane ceste u k.o. Gornja Bebrina, Ruščica i Klakar

0
473

Općina Klakar objavila je: Obavijest o nadmetanju za postupak: Rekonstrukcija nerazvrstane ceste u k.o. Gornja Bebrina, Ruščica i Klakar  s datumom slanja 15.6.2018, pod brojem objave: 2018/S 0F2-0015777.

 

DON

Troškovnik

Glavni projekt dio 1.

Glavni projekt dio 2.

Glavni projekt dio 3.