Potpisan Sporazum o suradnji s BPŽ na projektu razvoja širokopojasnog pristupa

0
480

U nazočnosti resornog pročelnika Miroslava Jarića kao i savjetnice za infrastrukturu i energetiku Katice Bošnjaković, načelnici šesnaest Općina Brodsko-posavske županije potpisali su danas Sporazum o suradnji s Brodsko-posavskom županijom na projektu razvoja širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja.

Brodsko-posavska županija je već temeljem ranijeg sporazuma nositelj projekta Razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa na području BPŽ A, koji obuhvaća Općinu Bebrina, Brodski Stupnik, Bukovlje, Oriovac, Podcrkavlje i Sibinj i BPŽ B, koji obuhvaća područja slijedećih jedinica lokalne samouprave: Općina Donji Andrijevci, Garčin, Gornja Vrba, Gundinci, Klakar, Oprisavci, Sikirevci, Slavonski Šamac, Velika Kopanica i Vrpolje u dijelu aktivnosti izrade Studije izvodljivosti i Plana razvoja.

Ovaj Projekt se provodi u okviru Okvirnog nacionalnog programa za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja (ONP), sukladno kojem će se prijaviti na natječaj za sufinanciranje od strane fondova Europske unije. Projektom se planira izgradnja otvorene pristupne mreže elektroničkih komunikacija sljedeće generacije (NGA).

Danas potpisani Sporazum ovlašćuje Županiju da kao nositelj projekta poduzima radnje u okviru Javnog poziva za iskaz interesa za sudjelovanje u postupku pred-odabira – izgradnja pristupnih mreža u NGA bijelim područjima, Javnog poziva za dostavu prijava i Ograničenog poziva.

Obveze Županije kao Nositelja projekta u okviru Javnog poziva za iskaz interesa, Javnog poziva za dostavu prijava i Ograničenog poziva je dostava iskaza interesa za sudjelovanje u postupku pred-odabira na temelju odobrenog Plana razvoja širokopojasne infrastrukture (PRŠI).

Dostavom iskaza interesa na temelju Javnog poziva za iskaz interesa, Nositelj projekta iskazuje interes da PRŠI, za koji se interes iskazuje, bude uključen u daljnje korake u okviru Javnog poziva za dostavu prijava za sudjelovanje u postupku pred-odabira vezano za odabir prihvatljivih prijavitelja te ispunjavanje kriterija za prijavu na Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava u modalitetu privremenog poziva „Izgradnja mreža sljedeće generacije (NGN)/pristupnih mreža sljedeće generacije (NGA) u NGA bijelim područjima”.