Potpisan ugovor za projekt Žene- snaga zajednice 2

0
116

Nakon uspješne provedbe projekta Žene – snaga zajednice, koji je sufinanciran kroz Program Zaželi-program zapošljavanja žena, Općina Klakar objavljuje uspješnu realizaciju prijave na Drugu fazu natječaja Zaželi-program zapošljavanja žena FAZA II.

Dana 02. prosinca 2020. donesena je odluka o financiranju, kojom je Općini Klakar odobren projekt Žene – snaga zajednice 2. Nositelj projekta je Općina Klakar, a partneri u provedbi Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Slavonski Brod, Centar za socijalnu skrb Slavonski Brod. Ukupni iznos prihvatljivih troškova 1.114.360,00 HRK uz stopu vlastitog sufinanciranja od 0%

CILJ PROJEKTA:
Omogućiti pristup zapošljavanju teško zapošljivim ženama, osnažiti ih za tržište rada i unaprijediti njihov radni potencijal kroz edukaciju i
zapošljavanje u lokalnoj zajednici. Na taj način ublažit će se posljedice njihove nezaposlenosti i smanjiti rizik od siromaštva a ujedno će se
potaknuti socijalna uključenost i podići razina kvalitete života krajnjih korisnika.

CILJANA SKUPINA:
Nezaposlene žene (12)

KRAJNJI KORISNICI:
1) Osobe starije dobi/osobe u nepovoljnom položaju (72)

Razdoblje provedbe: siječanj 2021. – svibanj 2022.

Iznos bespovratnih sredstava: 1.114.360,00 HRK (EU potpora 100%)

Projekt „Žene – snaga zajednice 2“ koji provodi Općina Klakar u suradnji s partnerima, zapošljava 12 nezaposlenih žena pripadnica ranjivih skupina te pruža potporu i podršku za 72 starije osobe i osobe u nepovoljnom položaju. Cilj projekta je kroz zapošljavanje i edukaciju dugoročno osigurati veću zapošljivost teže zapošljivih žena čime će se ublažiti rizik od siromaštva i socijalne isključenosti za sudionice u projektu i članove njihovih obitelji. Ujedno će biti pružena potpora i podrška krajnjim korisnicima – osobama starije dobi i osobama u nepovoljnom položaju.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Sadržaj je isključiva odgovornost Općine Klakar.