Poziv na 18. sjednicu Općinskog vijeća

0
581

Predsjednik Općinskog vijeća općine Klakar, Tomislav Pendić, sazvao je za 05. prosinca 2018. godine. 18. sjednicu Općinskog vijećaREPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA

OPĆINA KLAKAR

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/18-01/10
URBROJ: 2178/07-02-18-1

Klakar,  28. studenog 2018.god.

 • ČLANOVI OPĆINSKOG VIJEĆA;
 • OPĆINSKI NAČELNIK;
 • ZAMJENIK OPĆINSKOG NAČELNIKA;

PREDMET:    18. sjednica Općinskog vijeća

– poziv 

 

Na temelju članka 23. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Klakar sazivam 18. sjednicu Općinskog vijeća za

 SRIJEDA, 05. PROSINCA 2018. GODINE S POČETKOM U 19:30 SATI.

Sjednica će se održati u Vijećnici Općine Klakar.

Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED

 1. Aktualni sat;
 2. Prijedlog Izmjene i dopune Proračuna Općine Klakar za 2018.godinu;
 3. Prijedlog Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Klakar za 2018.godinu;
 4. Prijedlog izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2018.godini;
 5. Prijedlog Izmjene Programa Javnih potreba i potrebnih sredstava u području društvenih djelatnosti za koje se sredstva osiguravaju u proračunu općine Klakar za 2018.godinu;
 6. Prijedlog Izmjene Programa socijalne skrbi i zdravstvene zaštite na području Općine Klakar za 2018.godinu;
 7. Prijedlog Odluka o raspodijeli rezultata poslovanja na dan 31.12.2017.godine;
 8. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području općine Klakar –„Rekonstrukcija pješačkih staza u Klakaru“

Molim Vas da se pozivu odazovete, a u slučaju spriječenosti svoj izostanak opravdate na: tel. 226 127, ili e-mail  opcina.klakar@sb.t-com.hr

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Tomislav Pendić

Prijedlog Odluke o Izmjenama i dopuna Proračuna Općine Klakar za 2018-pages-1-12

Prijedlog Odluke o Izmjenama i dopuna Proračuna Općine Klakar za 2018_13-23 2 dio

Prijedlog Odluke o Izmjenama i dopuna Proračuna Općine Klakar za 2018_13-23 treci dio

Prijedlog Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Klakar za 2018. godinu

Prijedlog Izmjena i dopuna Programa održavanje komunalne infrastrukture u 2018.godini

Prijedlog Izmjene Programa Javnih potreba i potrebnih sredstava u području društvenih djelatnosti za koje se sredstva osiguravaju u proračunu općine Klakar za 2018.godinu

Prijedlog Izmjene Programa socijalne skrbi i zdravstvene zaštite na području Općine Klakar za 2018.godinu

Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja na dan 31.12.2017.godine

Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Klakar – Rekonstrukcija pješačkih staza u Klakaru

vijeće 17 zapisnik 2018