Poziv na 19. sjednicu Općinskog vijeća

0
557

Predsjednik Općinskog vijeća općine Klakar, Tomislav Pendić, sazvao je za 19. prosinca 2018. godine. 19. sjednicu Općinskog vijećaREPUBLIKA HRVATSKA

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KLAKAR

OPĆINSKO VIJEĆE

 

KLASA: 021-05/18-01/11
URBROJ: 2178/07-02-18-1

Klakar,  12. prosinca 2018.god.

 • ČLANOVI OPĆINSKOG VIJEĆA;
 • OPĆINSKI NAČELNIK;
 • ZAMJENIK OPĆINSKOG NAČELNIKA;

 PREDMET :    19. sjednica Općinskog vijeća

– poziv 

Na temelju članka 23. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Klakar sazivam 19. sjednicu Općinskog vijeća za

 SRIJEDA, 19. PROSINCA 2018. GODINE S POČETKOM U 19:30 SATI.

Sjednica će se održati u Vijećnici Općine Klakar.

Za sjednicu predlažem slijedeći

 

DNEVNI RED

 1. Aktualni sat;
 2. Prijedlog Izmjene i dopune Proračuna Općine Klakar za 2018.godinu;
 3. Prijedlog Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Klakar za 2018.godinu;
 4. Prijedlog izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2018.godini;
 5. Prijedlog Izmjene Programa Javnih potreba i potrebnih sredstava u području društvenih djelatnosti za koje se sredstva osiguravaju u proračunu općine Klakar za 2018.godinu;
 6. Prijedlog Izmjene Programa socijalne skrbi i zdravstvene zaštite na području Općine Klakar za 2018.godinu;
 7. Prijedlog Proračuna općine Klakar za 2019.godinu;
 8. Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna Općine Klakar za 2019.godinu;
 9. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u općini Klakar za 2019.godinu
 10. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2019.god;
 11. Javnih potreba i potrebnih sredstava u području obrazovanju, turizmu i društvenih djelatnosti za koje se sredstva osiguravaju u Proračunu općine Klakar za 2019. god.;
 12. Prijedlog Programa socijalne skrbi i zdravstvene zaštite na području Općine Klakar za 2019.g.
 13. Prijedlog Odluka o raspodijeli rezultata poslovanja na dan 31.12.2017.godine;
 14. Izvješće Općinskog načelnika o radu tijekom razdoblja od 01.siječnja do 30.lipnja 2018.godine.
 15. Prijedlog Odluke o Izmjeni i dopuni Odluke o raspisivanju javnog natječaja te uvjetima, cijeni i postupku davanja u zakup Općinskih objekata i zemljišta (objekt pogranične policije) u k.o. Donja Bebrina
 16. Prijedlog Odluke o prijedlogu imenovanja sudaca porotnika za mladež u Županijski sud u Slavonskom Brodu.
 17. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području općine Klakar –„Rekonstrukcija pješačke staze u ulici Hrvatskih branitelja u Ruščici“

Molim Vas da se pozivu odazovete, a u slučaju spriječenosti svoj izostanak opravdate na:

tel. 226 127, ili e-mail  opcina.klakar@sb.t-com.hr

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Tomislav Pendić


Dnevni red za 19. sjednicu Općinskog vijeća

vijeće 18 zapisnik 2018

REBALANS PRORAČUNA ZA 2018

1. stranica 2018

2. stranica 2018

3. stranica 2018

Konačni prijedlog REBALANS 2018. OPĆI

Konačni prijedlog REBALANS 2018. POSEBNI

Prijedlog Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Klakar za 2018. godinu

Prijedlog Izmjena i dopuna Programa održavanje komunalne infrastrukture u 2018.godini

Prijedlog Izmjene Programa Javnih potreba i potrebnih sredstava u području društvenih djelatnosti za koje se sredstva osiguravaju u proračunu općine Klakar za 2018.godinu

Konačni prijedlog REBALANS 2018. POSEBNI

PRORAČUN OPĆINE KLAKAR ZA 2019

prijedlog PROR. KLAKAR 2019-OPĆI_konačni

prijedlog PROR. KLAKAR 2019.-POSEBNI za objavu