Poziv na 20. sjednicu Općinskog viječa

0
717

Predsjednik Općinskog vijeća općine Klakar, Tomislav Pendić, sazvao je za 21. veljače 2019. godine. 20. sjednicu Općinskog vijeća

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KLAKAR

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/19-01/01

URBROJ: 2178/07-02-19-1

Klakar,  14. veljače 2019.god.

 • ČLANOVI OPĆINSKOG VIJEĆA;
 • OPĆINSKI NAČELNIK;
 • ZAMJENIK OPĆINSKOG NAČELNIKA;

 

PREDMET :   20. sjednicu Općinskog vijeća

 • poziv 

Na temelju članka 23. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Klakar sazivam 20. sjednicu Općinskog vijeća za

 

ČETVRTAK, 21. VELJAČE 2019. GODINE S POČETKOM U 19:30 SATI.

 

Sjednica će se održati u Vijećnici Općine Klakar.

Za sjednicu predlažem slijedeći

 

DNEVNI RED

 1. Aktualni sat;
 2. Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Općine Klakar za 2019.godinu;
 3. Prijedlog Odluke o komunalnoj naknadi;
 4. Prijedlog Odluke o novčanoj naknadi za novorođeno dijete;
 5. Prijedlog Odluke o načinu upravljanja i korištenja sportskih građevina u vlasništvu općine Klakar;
 6. Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Klakar za razdoblje od 01.01.2019. do 31.12.2019.godine;
 7. Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za zakup poslovnog prostora (bivši objekt pogranične policije) u vlasništvu općine Klakar;

 

Molim Vas da se pozivu odazovete, a u slučaju spriječenosti svoj izostanak opravdate na:

tel. 226 127, ili e-mail  opcina.klakar@sb.t-com.hr

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Tomislav Pendić

 

20. sjednica Općinskog vijeća-poziv

Prijedlog doluke o komunalnoj naknadi

Prijedlog odluke o novčanoj pomoći za novorođeno dijete

Prijedlog Odluka o načinu upravljanja i korištenja sportskih građevina u vl.Općine Klakar

Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkiih stranaka i nezavisnih vijećnika

Prijedlog odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja i Zapisnik

Zapisnik sa 19. sjednice