Poziv na 22. sjednicu Općinskog vijeća

0
725

Na temelju članka 23. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Klakar predsjednik Općinskog vijeća saziva 22. sjednicu Općinskog vijeća za
18. SRPNJA 2019. GODINE s početkom u 19,30 SATI.
Sjednica će se održati u Vijećnici Općine Klakar.

DNEVNI RED

 1. Mandatna pitanja;
 2. Aktualni sat;
 3. a) Prijedlog Odluke o izmjeni i dopunu Programa raspolaganja Državnim poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Klakar;
  b) Prijedlog Odluke o usvajanju Rješenje o prihvatljivosti Programa raspolaganja Državnim poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Klakar za ekološku mrežu;
 4. Odluka o Izmjeni i dopuni Proračuna općine Klakar za 2019.g;
 5. Izmjene i dopune Odluke o izvršenju Proračuna Općine Klakar za 2019.g.;
 6. Prijedlog Odluke o zaduženju za kredit kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak;
 7. Prijedlog Odluke o komunalnom doprinosu;
 8. Prijedlog Odluke o komunalnoj naknadi;
 9. Prijedlog Odluke o visini boda za obračun komunalne naknade;
 10. Prijedlog Odluke o sufinanciranju kupnje školskih udžbenika za učenike srednjih škola s područja Općine Klakar.

Molimo Vas da se pozivu odazovete, a u slučaju spriječenosti svoj izostanak opravdate na:
tel. 226 127, ili e-mail opcina.klakar@sb.t-com.hr

Preuzimanje priloga