Poziv na predlaganje programa javnih potreba u kulturi u 2020. godini

Upravni odjel za obrazovanje, šport i kulturu Brodsko-posavske županije objavio je Poziv na predlaganje programa javnih potreba u kulturi Brodsko-posavske županije za 2020. godinu.

0
712
Javne potrebe u kulturi za koje se sredstva osiguravaju iz proračuna Brodsko-posavske županije su kulturne djelatnosti, programi i manifestacije od interesa za Brodsko-posavsku županiju, a koje Županija programom utvrdi kao svoje javne potrebe i one koje su utvrđene zakonom. Sukladno zakonu i kriterijima za utvrđivanje programa javnih potreba u kulturi i osiguravanja sredstava, te ocjenom izvršenja usvojenih programa u 2019. Brodsko-posavska županija će u program javnih potreba u kulturi za 2020. uvrstiti:
 1. redovnu djelatnost i programe ustanova kulture kojima je osnivač Brodsko-posavska županija,
 2. programe i projekte udruga, pojedinaca i drugih organizacija u kulturi od interesa za Brodsko-posavsku županiju,
 3. programe i projekte likovne, glazbene, glazbeno-scenske i plesne djelatnosti,
 4. programe i projekte kazališne, filmske i video djelatnosti,
 5. programe i projekte knjižnične, knjižne i nakladničke djelatnosti,
 6. programe i projekte nove medijske kulture,
 7. programe znanstveno-istraživačke djelatnosti u kulturi,
 8. programe i projekte u kulturi nacionalnih manjina,
 9. programe i projekte poticanja i njegovanja tradicijske kulturne baštine i razvitka kulturno umjetničkog amaterizma,
 10. programe i projekte muzejsko- galerijske djelatnosti,
 11. programe i projekte zaštite spomeničke baštine i vjerskih objekata,
 12. programe kulturnih manifestacija,
 13. programe dogradnje, rekonstrukcije, investicijskog održavanja i opremanja objekata u kulturi od interesa za Brodsko-posavsku županiju.
Ukupna planirana vrijednost Javnog poziva za 2020. godinu je 370.000,00 kuna.
Program/projekt se može financirati u 100% iznosu prihvatljivih troškova programa/projekta, pri čemu potencijalni prijavitelji i partneri nisu dužni osigurati sufinanciranje iz vlastitih sredstava. U slučaju da se predmetni program/projekt ne financira u 100% iznosu iz proračuna Brodsko-posavske županije (u daljnjem tekstu: Županija), udruga je dužna osigurati preostali iznos financiranja do punog iznosa financiranja programa/projekta.
Županija zadržava pravo promjene ukupno odobrenog iznosa ovisno o kvaliteti programa/projekta i dinamici punjenja županijskog proračuna.
Rok za prijavu projekta je 18. listopad 2019. godine.