Poziv na radionicu – Strateški razvojni program Općine Klakar

0
550
Općina klakar je na temelju Odluke o izradi Strateškog razvojnog programa Općine Klakar (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” br. 4/2015) u postupku izrade Strateškog plana razvoja općine za razdoblje 2015-2020.

Kako bi izrada Strateškog plana bila što objektivnija, pozivao Vas da svojom nazočnošću na radionici pomognete pri definiranju puta i postavljanja dugoročnih ciljeva, razvojne prioritete, mjera i aktivnosti ka održivom razvoju svih naselja Općine Klakar.

Radionice će se održati u prostorijama Općine Klakar, Klakar 26a u petak, 03.07.2015. godine prema slijedećem rasporedu:

Udruge; civilni sektor:
od 16:30 do 18:00 sati
Gospodarstvenici:
od 18:00 do 19:30 sati
Poljoprivrednici:
od 19:30 do 20:30 sati

Klakar, 30.lipnja 2015.god

  • javni poziv
  • radionica