Poziv za 11. sjednicu Općinskog vijeća

0
254
Poziv za 11. sjednicu Općinskog vijeća Općine Klakar 28. kolovoza (četvrtak) 2014. god u 19.30 sati

Sjednica će se održati u vijećnici Općine Klakar

DNEVNI RED

  1. Aktualni sat
  2. Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za razdoblje od 01.siječnja do 30.lipnja 2014.godine
  3. Izviješće načelnika o radu za razdoblje od 01.01. do 31.12.2013.g.
  4. Prijedlog Odluke o agrotehničkim mjerama, mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina i mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu na području općine Klakar
  5. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o utrošku sredstava šumskog doprinosa za općinu Klakar za 2013.godinu
  6. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o korištenju sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje i davanja na korištenje bez javnog poziva poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Klakar za 2013.godinu
  7. Prijedlog Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2014.godinu
  8. Prijedlog Programa korištenja sredstava ostvarenih od prodaje i zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za 2014.godinu