Poziv za 13. sjednicu Općinskog vijeća

0
259
Poziv za 13. sjednicu Općinskog vijeća Općine Klakar 19. studenog (srijeda) 2014. god u 18.00 sati

Sjednica će se održati u vijećnici Općine Klakar

DNEVNI RED

  1. Aktualni sat
  2. Prijedlog Odluke o izradi usklađenja prostornog plana uređenja općine Klakar sa Zakonom o prostornom uređenju (NN RH 153/13)
  3. Prijedlog Pravilnika o pristupu informacijama i ponovnu uporabu informacija Općine Klakar
  4. Prijedlog o imenovanju sudaca porotnika za mladež u Županijeski sud u Slavonskom Brodu
  • općina Klakar
  • općinsko vijeće
  • sjednice