Poziv za 21. sjednicu Općinskog vijeća

0
779

Predsjednik Općinskog vijeća općine Klakar, Tomislav Pendić, sazvao je za 16. svibnja 2019. godine. 21. sjednicu Općinskog vijećaREPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA

OPĆINA KLAKAR

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/19-01/02
URBROJ: 2178/07-02-19-1

Klakar,  09. svibnja 2019.god.

  • ČLANOVI OPĆINSKOG VIJEĆA;
  • OPĆINSKI NAČELNIK;
  • ZAMJENIK OPĆINSKOG NAČELNIKA;

 

PREDMET:  21. sjednica Općinskog vijeća

– poziv 

Na temelju članka 23. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Klakar sazivam 21. sjednicu Općinskog vijeća za

16. SVIBNJA 2019. GODINE S POČETKOM U 19,30 SATI.

 

Sjednica će se održati u Vijećnici Općine Klakar.

Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED

  1. Prijedlog Odluka o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Klakar;
  2. Prijedlog Odluke o načinu upravljanja i korištenja sportskih građevina u vlasništvu Općine Klakar;
  3. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izviješća o stanju sigurnosti na području Općine Klakar u 2019.godini;
  4. Razno.

 

Molim Vas da se pozivu odazovete, a u slučaju spriječenosti svoj izostanak opravdate na: tel. 226 127, ili e-mail  opcina.klakar@sb.t-com.hr

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Tomislav Pendić

 

Preuzimanje priloga