Poziv za dodjelu novčane pomoći za troškove ogrjeva za 2013. godinu

0
321
Općina Klakar objavljuje: POZIV ZA DODJELU NOVČANE POMOĆI ZA TROŠKOVE OGRJEVA ZA 2013. GODINU

Temeljem članka 49.-54. Zakona o socijalnoj skrbi (NN br. 33/12) i Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja centara za socijalnu skrb Brodskoposavske županije i pomoći za stanovanje korisnicima koji se griju na drva u 2013.godini („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ 8/13), Općina Klakar objavljuje:

POZIV ZA DODJELU NOVČANE POMOĆI ZA TROŠKOVE OGRJEVA ZA 2013. GODINU
  • Info servis
  • socijalna skrb
  • ogrijev