Pravovaljane kandidacijske liste za izbor članova vijeća mjesnih odbora na području općine Klakar

0
517

ZBIRNA lista kandidata – RUŠČICA

ZBIRNA lista kandidata – KLAKAR

ZBIRNA lista kandidata – GORNJA BEBRINA

ZBIRNA lista kandidata – DONJA BEBRINA

lista kandidata – RUŠČICA

lista kandidata – KLAKAR

lista kandidata – GORNJA BEBRINA

lista kandidata – DONJA BEBRINA