RECIKLAŽNA MOBILNA JEDINICA OPĆINE KLAKAR

0
98

RECIKLAŽNA MOBILNA JEDINICA OPĆINE KLAKAR

Projekt „Reciklažna mobilna jedinica Općine Klakar je u provedbi od 7.1.2021., a u tijeku su pripremne aktivnosti za nabavu mobilnog reciklažnog dvorišta. Posredničko tijelo razine 1 je Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, dok je Posredničko tijelo razine 2 Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Ukupna vrijednost projekta iznosi 186.350,00 kuna, dok bespovratna sredstva iznose ukupno 158.397,50 kuna.

Projekt „Reciklažna mobilna jedinica Općine Klakar“ se odnosi na povećanje stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada te će se smanjenje količine otpada koji se odlaže na odlagališta sa području Općine Klakar. Projektnom će se uspostaviti mobilno reciklažno dvorište te će se putem tri izobrazno-informativne aktivnosti provesti informiranje građana o važnosti sprečavanja nastanka otpada, odvajanja otpada u kućanstvima, obnovljivim izvorima energije te ulozi reciklažne mobilne jedinice.

Svrha projekta je doprinos povećanju stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i smanjene količine otpada koji se odlaže na odlagalište.

U sklopu projekta provodit će se sljedeće aktivnosti:

  1. Uspostava mobilnog reciklažnog dvorišta
  2. Izobrazno-informativne aktivnosti
  3. Upravljanje projektom
  4. Promidžba i vidljivost

OPĆE INFORMACIJE O PROJEKTU:

Korisnik: Općina Klakar

Kod projekta: KK.06.3.1.16.0067

Ukupna vrijednost: 186.350,00 kuna

Ukupni prihvatljivi troškovi projekta: 186.350,00 kuna

Vrijednost bespovratne potpore: 158.397,50 kuna

Početak provedbe projekta: 07.01.2021.

Trajanje provedbe projekta: 9 mjeseci

Kontakt osoba: Josip Stanić, načelnik Općine

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda

www.strukturnifondovi.hr