RJEŠENJE O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA

0
846

REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA

OPĆINA KLAKAR

OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO

Na temelju članka 23. Odluke o pravilima za izbor članova vijeća mjesnih odbora („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 8/14.) Općinsko Izborno povjerenstvo općine Klakar donosi:

 

R J E Š E N J E

O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA ZA PODRUČJE OPĆINE KLAKAR

 

I. Izborna jedinica : Mjesni odbor „Ruščica“

  1. Biračko mjesto broj 1 – MJESNI DOM U RUŠČICI,

koje obuhvaća birače s prebivalištem u Ruščici, ulica Antuna Matije Reljkovića, ulica Dr. Ante Starčevića, ulica Dr. Mile Budaka, ulica Hrvatskih branitelja, ulica Ivane Brlić Maažuranić, ulica Josipa Kozarca, ulica Kard. Alojzija Stepinca, ulica Ljudevita Gaja, ulica Ruščičkih žrtava, ulica Tina Ujevića – svi neparni brojevi;

  1. Biračko mjesto broj 2 – MJESNI DOM U RUŠČICI,

koje obuhvaća birače s prebivalištem u Ruščici, ulica Antuna Matije Reljkovića, ulica Dr. Ante Starčevića, ulica Dr. Mile Budaka, ulica Hrvatskih branitelja, ulica Ivane Brlić Maažuranić, ulica Josipa Kozarca, ulica Kard. Alojzija Stepinca, ulica Ljudevita Gaja, ulica Ruščičkih žrtava, ulica Tina Ujevića – svi parni brojevi;

 

II. Izborna jedinica: Mjesni odbor „Gornja Bebrina“

  1. Biračko mjesto broj 3 – MJESNI DOM U GORNJOJ BEBRINI , Gornja Bebrina 67A,

koje obuhvaća birače s prebivalištem u Gornjoj Bebrini;

 

III. Izborna jedinica: Mjesni odbor „Donja Bebrina“

  1. Biračko mjesto broj 4 – MJESNI DOM U DONJOJ BEBRINI, Donja Bebrina 63

koje obuhvaća birače s prebivalištem u Donjoj Bebrini;

 

IV. Izborna jedinica: Mjesni odbor „Klakar“

  1. Biračko mjesto broj 5 – MJESNI DOM U KLAKARU, Klakar 26A,

koje obuhvaća birače s prebivalištem u Klakaru.

 

KLASA:013-01/18-02/02
URBROJ:2178/07-01-18-2

U Klakaru, 12. svibnja 2018.god.

 

PREDSJEDNICA IZBORNOG POVJERENSTVA
Marina Jurjević, dipl.iur.