24. sjednica Općinskog vijeća 2016

0
42

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja groblja na području Općine Klakar

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Klakar

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje komunalnih poslova održavanja javne rasvjete na području općine Klakar