Godišnji obračun proračuna općine Klakar za 2019.g. – NE USVOJENO

0
314

1. ODLUKA – GODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA 2019

2. Obrazloženje ostvarenih prihoda i primitaka rashoda i izdataka uz godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Klakar za razdoblje od 01

A PRIHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

A Prihodi prema IF

A RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

A RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

A Rashodi prema IF

B RAČUN FINANCIRANJA ANALITIKA

B RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

B RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

IZVRŠENJE PLANA razvojnih programa za razdoblje za 2019 P

OSEBNI DIO – ORG I PROGR. KLASIFIKACIJA