P L A N prijema službenika i namještenika u Jedinstveni upravni odjel Općine Klakar za 2020. godinu

0
355

P L A N prijema službenika i namještenika u Jedinstveni upravni odjel Općine Klakar za 2020. godinu

Plan prijema u službu