Proračun Općine Klakar za 2019. godinu

0
540

Na temelju članka 39., stavak 1. Zakona o proračunu (“Narodne novine“ 87/08, 136/12, 15/15),i članka 29. Statuta Općine Klakar –pročišćeni tekst („Službeni vjesnikBrodsko-posavske županije“ broj 13/2018.), Općinsko vijeće na svojoj 19. sjednici održanoj 19. prosinca 2018. donosi: PRORAČUN OPĆINE KLAKAR ZA 2019. GODINU

Preuzimanje priloga