Proračun Općine Klakar za 2020

0
112

Na temelju članka 39., stavak 1. Zakona o proračunu (“Narodne novine“ 87/08, 136/12, 15/15),i članka 29. Statuta Općine Klakar –pročišćeni tekst („Službeni vjesnikBrodsko-posavske županije“ broj 13/2018.), Općinsko vijeće na svojoj 26. sjednici održanoj 20. prosinca 2019. donosi: PRORAČUN OPĆINE KLAKAR ZA 2020. GODINU

 

Proračun 2020_Opći dio

Proračun 2020_posebni dio

Plan razvojnih programa za 2020