TURIZAM I LOVSTVO

Turizam i lovstvo

Potencijali turizma temelje se na prirodnim vrijednostima, arheološkim lokalitetima i kulturnim dobrima te očuvanom ruralnom prostoru.
Mogućnosti razvoja lovnog i ribolovnog turizma su prisutne.
Sela s tradicijskim obilježjima pružaju mogućnost za razvoj ruralnog turizma uz isticanje značaja ekopoljodjelstva i proizvodnje zdrave hrane i tradicijskog graditeljstva.


Položaj u neposrednoj blizini grada Slavonskog Broda te planiranog novog graničnog prijelaza otvara mogućnosti za razvoj turizma.
Prirodni potencijal Općine karakterizira postojanje povoljnih uvjeta za razvoj lovnog i seoskog turizma.
Osobito je važno sa turističkim programima istaknuti prednosti prostora za: lov, ribolov, edukacijska i orijentacijska organizirana boravišta u očuvanim šumskim zajednicama, plovidbu rijekom, jahanje, golf, itd.

Lovstvo na području Brodsko-posavske županije i Općine Klakar ima dugu tradiciju, a lovišta zauzimaju značajne površine.
Površina državnih i zajedničkih lovišta zauzima najveći dio površine Županije.

Razvoj lovnog turizma moguć je gospodarenjem lovištima i osobito poticanjem uzgoja divljači.
Posebna turistička zona ili građevno područje za turističku izgradnju nije planirano jer to nije tipično za ruralni turizam.
Područje općine Klakar obuhvaća zajedničko lovište “Jelas”, čije je središte u Rušćici, a lovište se dijeli na revire tj. svaka katastarska općina je jedan revir.

Na području općine nema državnih lovišta.
Lovišta ne obuhvaćaju površine naselja niti površinu do 300 m udaljenosti od izgrađenog dijela naselja.
Ovlaštenik prava lova dužan je poduzimati mjere za sprječavanje šteta od divljači, graditi i održavati lovno-gospodarske objekte, održavati prosjeke i šumske čistine te održavati brojno stanje divljači u granicama kapaciteta lovišta dozvoljenog propisanog lovno-gospodarskom osnovom.
Od divljači najzastupljeniji su zec, fazan, srneća divljač, a nešto manje ima divljih svinja i jelenske divljači. Ritovi su bogati divljim patkama.

Korisne poveznice
Naši projekti
Skip to content