Zabrana spaljivanja i loženja otvorene vatre na poljoprivrednim površinama

0
466
Sukladno Odluci o uvjetima spaljivanja korova, trave i drugog otpadnog materijala biljnog porijekla, Županijske skupštine Brodsko–posavske županije u vremenskom periodu od 16. lipnja do 31. srpnja zabranjeno je spaljivanje i loženje otvorene vatre na poljoprivrednim površinama.

Nadzor nad primjenom ove Odluke vrši PU Brodsko-posavske županije, poljoprivredna i šumarska inspekcija.

Svaka fizička i pravna osoba odgovorna je za neprovođenje mjera zaštite od požara, izazivanje požara, kao i za posljedice koje iz toga nastanu sukladno Zakonu o zaštiti od požara.

Novčanom kaznom do 500,00 kuna kaznit će se pojedinac a novčanom kaznom u iznosu od 700,00 do 2000,00 kuna kaznit će se pravna osoba za kršenje odredbi ove odluke.

Odluku u cijelosti možete preuzeti u prilogu