Zaželi – Prevencija institucionalizacije

Naziv projekta: „ Snaga zajednice“

Kodni broj: SF.3.4.11.01.0110

Korisnik: Općina Klakar

Ukupna vrijednost projekta: 675.000,00 Eura, Bespovratna sredstva osigurana su iz Europskog socijalnog fonda plus i/ili Državnog proračuna Republike Hrvatske

Razdoblje provedbe projekta:  ožujak 2024. – siječanj 2027. godine

OPĆI CILJ: Povećanje socijalne uključenosti i prevencija institucionalizacije osoba starije dobi i osoba s invaliditetom na području Brodsko-posavske županije (općina Klakar i susjedne JLS), kroz osiguravanje dugotrajne skrbi.

SPECIFIČNI CILJ: Pružanje usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu za starije osobe i osobe s invaliditetom na području Brodsko-posavske županije (općina Klakar i susjedne JLS).

REZULTAT: U projekt je uključeno 90 pripadnika ciljne skupine (osobe starije od 65 godina i/ili odrasle osobe s invaliditetom) kojima je pružena usluga potpore i podrške

CILJANA SKUPINA:

Osobe starije od 65 godina:

 • koje žive u samačkom ili dvočlanom kućanstvu  ili višečlanom kućanstvu u kojem su svi članovi kućanstva pripadnici ciljnih skupina ovog Poziva i
 •  čiji mjesečni prihodi:

– za samačka kućanstva ne prelaze iznos 120 % prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta

 – za dvočlana kućanstva ukupno ne prelaze iznos od 200% prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta

 – za višečlana kućanstva ukupno ne prelaze iznos od 300% prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta i

 • koji istovremeno ne koriste sljedeće usluge – usluga pomoći u kući, boravka,   

       organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent

Odrasle osobe s invaliditetom:

 • koje žive u samačkom ili dvočlanom kućanstvu ili višečlanom kućanstvu u kojem su svi članovi kućanstva pripadnici ciljnih skupina ovog Poziva i
 • koje imaju utvrđen treći ili četvrti stupanj težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti prema propisima o vještačenju i metodologijama vještačenja i
 • koje istovremeno ne koriste sljedeće usluge – usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent i
 • čiji roditelj ili drugi član obitelji nema priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja za potrebu skrbi o njoj

Dokazivanje ciljne skupine:

 • Za starije osobe od 65 godina:
 1. Preslika osobne iskaznice, putovnice ili dokumenta jednake ili slične vrijednosti iz kojeg je nedvojbeno moguće utvrditi identitet i dob sudionika
 2. Potvrda Porezne uprave o visini dohodaka i primitaka za mjesec na koji se odnosi iznos prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža i
 3. Izjava pripadnika ciljne skupine o broju članova kućanstva
 • Odrasle osobe s invaliditetom:
 1. Preslika osobne iskaznice, putovnice ili dokumenta jednake ili slične vrijednosti iz kojeg je nedvojbeno moguće utvrditi identitet i dob sudionika
 2. Izjava pripadnika ciljne skupine o broju članova kućanstva
 3. Potvrda o upisu u Registar osoba s invaliditetom iz koje je vidljivo da osoba ima oštećenje trećeg ili četvrtog stupnja težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti ili nalaz i mišljenje Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom u kojem je naveden treći ili četvrti stupanj težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti

Svi zainteresirani pripadnici ciljne skupine koji zadovoljavanju uvjete mogu se prijaviti na 3 načina:

 1. Osobno predajom prijave u Općini Klakar
 2. Poštom na adresu Općine Klakar: Klakar 26a, 35208 Ruščica uz napomenu „Za projekt „Snaga zajednice““
 3. Elektroničkom poštom na adresu : zazeli.klakar@gmail.com

Javni poziv biti će otvoren trajno.

KORISNIK:

OPĆINA KLAKAR
Klakar 26a
35208 Ruščica
T: +385 35 226 127
E: zazeli.klakar@gmail.com
W: https://opcinaklakar.hr/

POSREDNIČKO TIJELO RAZINE 1 (PT1)
MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOG SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
Ulica grada Vukovara 78
10000 Zagreb
W: https://mrosp.gov.hr/

POSREDNIČKO TIJELO RAZINE 2 (PT2)
HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE, URED ZA FINANCIRANJE I UGOVARANJE PROJEKATA EUROPSKE UNIJE
Savska cesta 64
10000 Zagreb
http://www.hzz.hr/

Za više informacija posjetite:
www.esf.hr
Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost Općine Klakar.

Skip to content