ŽENE SNAGA ZAJEDNICE 2

Žene - Snaga zajednice 2

Naziv projekta: Žene – snaga zajednice 2

Korisnik: Općina Klakar

Partneri: Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Slavonski Brod Centar za socijalnu skrb Slavonski Brod

Ukupan iznos projekta: 1.114.360,00 kuna (EU potpora: 100%)

Razdoblje provedbe projekta: siječanj 2021. – svibanj 2022.

Cilj projekta: Omogućiti pristup zapošljavanju teško zapošljivim ženama, osnažiti ih za tržište rada i unaprijediti njihov radni potencijal kroz edukaciju i zapošljavanje u lokalnoj zajednici. Na taj način ublažit će se posljedice njihove nezaposlenosti i smanjiti rizik od siromaštva a ujedno će se potaknuti socijalna uključenost i podići razina kvalitete života krajnjih korisnika.

Ciljana skupina: 12 nezaposlenih žena prijavljeno u evidenciji HZZ-a s najvišom završenom SSS.

Krajnji korisnici: 72 osoba starije dobi i osobe u nepovoljnom položaju s područja Općine Klakar.

Rezultati projekta: 12 žena pripadnica ciljne skupine zaposleno u lokalnoj zajednici 72 krajnjih korisnika koristi usluge programa potpore i podrške. 12 žena pripadnica ciljne skupine educirano sukladno potrebama tržišta rada

Aktivnosti: EP1  Zapošljavanje žena iz ciljnih skupina u svrhu potpore i podrške starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju kroz program zapošljavanja u Općini Klakar

EP2 Obrazovanje i osposobljavanje žena iz ciljnih skupina koje će pružiti potporu i podršku starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju v Promidžba i vidljivost

Upravljačko tijelo: MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOG SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE Upravljačko tijelo Ulica grada Vukovara 78 10 000 Zagreb http://www.mrosp.gov.hr

Posredničko tijelo: HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE, URED ZA FINANCIRANJE I UGOVARANJE PROJEKATA EUROPSKE UNIJE Posredničko tijelo razine 2 Savska 54 10 000 Zagreb http://www.hzz.hr Za više informacija: www.strukturnifondovi.hr , www.esf.hr

Korisne poveznice
Naši projekti
Skip to content