Prijedlog proračuna za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu

Proračun je jedan od najvažnijih dokumenata koji se donosi na razini jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave  (JLP(R)S). Prijedlog proračuna za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu objavljen je u niže navedenim link-ovima.   Vodic-za-gradane-2023KLAKAR Prijedlog Proračuna 2023_Općina Klakar_Opći dio Prijedlog Proračuna 2023_Općina Klakar_Posebni dio Datoteke za preuzimanje: Vodic-za-gradane-2023KLAKAR Prijedlog Proračuna 2023_Općina Klakar_Opći dio Prijedlog Proračuna 2023_Općina Klakar_Posebni dio