Obavijest kandidatima koji su se javili na natječaj za prijam u službu u  Jedinstveni upravnog odijela Općine Klakar

REPUBLIKA HRVATSKA BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA OPĆINA KLAKAR Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Klakar KLASA: 112-01/22-01/01 URBROJ: 2178/07-04-22-6 U Klakaru, 29. travnja 2022   -svi kandidati koji ispunjavaju uvijete-  Obavijest kandidatima koji su se javili…

Pročitajte više
Skip to content