JAVNI POZIV
za prijavu korisnika programa pružanja usluga
POTPORE I PODRŠKE OSOBAMA STARIJE ŽIVOTNE DOBI U NEPOVOLJNOM
POLOŽAJU u okviru projekta
„Žene – snaga zajednice 3“ kroz program „ZAŽELI – program zapošljavanja žena u Općini Klakar“
(UP.02.1.1.16.0436)

JAVNI POZIV za prijavu korisnika programa pružanja usluga POTPORE I PODRŠKE OSOBAMA STARIJE ŽIVOTNE DOBI U NEPOVOLJNOM POLOŽAJU u okviru  projekta  „Žene – snaga zajednice 3“ kroz program „ZAŽELI – program zapošljavanja žena u Općini Klakar“ (UP.02.1.1.16.0436) Javni poziv je…

Pročitajte više

JAVNI POZIV
ZA ZAPOŠLJAVANJE U SKLOPU PROVEDBE PROJEKTA
„Žene-snaga zajednice 3“,
UP.02.1.1.16.0436

Temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava iz Zaželi – Programa zapošljavanja žena – faza III, Kodni broj: UP.02.1.1.16.0436 od 16. prosinca 2022. godine te članka 36. Statuta Općine Klakar (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 29/21, 26/22-pročišćeni tekst, 35/22), općinski načelnik…

Pročitajte više

OBAVIJEST UDRUGAMA (NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA) O DOSTAVI FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA ZA 2022.GODINU

Udruge (neprofitne organizacije) čiji su programi/projekti tijekom 2022. godine sufinancirani iz Proračuna Općine Klakar, dužne su dostaviti izvješća o realizaciji projekta/programa i utrošenim financijskim sredstvima. Mole se udruge (neprofitne organizacije) da najkasnije do 20. veljače 2023. godine u Općinu Klakar  na adresu…

Pročitajte više
Skip to content