O D L U K U kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone „Jelas-Ruščica“, Klakar

Skip to content