Provedbeni program Općine Klakar za razdoblje 2021.-2025.

Na temelju članka 26.stavka 3.Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske („Narodne Novine“ broj 123/17), članka 2. stavka 1.točke 9. Uredbe o smjernicama strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za JLP(R)S („Narodne novine“ broj 89/18) i članka 36. Statuta Općine Klakar („Službeni vjesnik Brodsko – posavske županije“ broj:29/2021), načelnik Općine Klakar dana 31.prosinca donosi Odluku o prihvaćanju Provedbenog programa općine Klakar za mandatno razdoblje 2021.-2025.godine

 

Skip to content