J A V N I P O Z I V za savjetovanje s javnošću u postupku donošenja Odluke o osnivanju Savjeta mladih  Općine Klakar

Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj 25/13, 85/15, 69/22) i odredbi Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata (“Narodne novine”, broj 140/09), upućuje se

J A V N I P O Z I V

za savjetovanje s javnošću u postupku donošenja Odluke o osnivanju Savjeta mladih  Općine Klakar

Odluka o osnivanju Savjeta mladih Općine Klakar (prijedlog) izrađena je na temelju Zakona o savjetima mladih („Narodne novine“, broj 41/14 i 83/23).

Ovim putem se poziva zainteresirana javnost – trgovačka društva, građani, udruge, građanske inicijative, zaklade, javne i privatne ustanove, svi zainteresirani koji svojim prijedlozima i sugestijama mogu pridonijeti donošenju kvalitetnije Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Klakar da se odazovu.

Svoje prijedloge, primjedbe i komentare možete u pisanom obliku na popunjenom propisanom obrascu poslati na adresu: OPĆINA KLAKAR, Klakar 26 A, 35 208 Ruščica (s naznakom: “Savjetovanje s javnošću – Odluka o osnivanju Savjeta mladih Općine Klakar ili na e-mail adresu opcina.klakar@sb.ht.hr zaključno s 29.02.2024. godine.

Svi u roku pristigli prijedlozi razmotrit će se, a oni prihvaćeni uvrstiti u konačni Prijedlog Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Klakar koja će se proslijediti Općinskom vijeću Općine Klakar na donošenje.

Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga izradit će se i objaviti Izvješće o provedenom javnom savjetovanju na službenim stranicama Općine Klakar www.opcinaklakar.hr.

                                                                                 OPĆINSKI NAČELNIK

                                                                                    Tomislav Pendić

Skip to content